Em hiện nay ở Cà Mau mà thích môn võ này nhưng không có ai dạy. Nghe mấy sư huynh kia nói TSTQ có thể nhận dạy DT từ xa nên em mới mạo muội lập lên topic này để xin các huynh và các thầy giúp đỡ : yahoo của em nè ! hiepsi_hiepsi803 :not_worthy: