Nếu ngọn Gió buồn im hơi cùng nắng
Sẽ nghẹn ngào lắm lắm phải k anh?
Đôi khi buồn chợt nhói lòng đôi chút
....Để đêm về mọi thứ lại vỡ tan

Nếu ......mây đi theo ngàn cơn gió thoảng
Gió có về níu giữ chân mây?
Mưa khẽ rơi hay cố tình chẳng nhớ
Mây quá buồn hóa thân thành nước


Rồi kết lại mặn chát tên Mưa!


...........Có lẽ nào trên dòng đời đôi ngã!
Gió một lần ................
...........hình như đói thì đến cảm xúc cũng cạn kiệt đúng là.....:sigh:

xin cao nhân nào câu cuối!