Câu hỏi hay đấy, mặc dù không hỏi sư Huynh nhưng huynh sẽ trả lời.

1. Đạo cao đài quan niệm tứ hải giai huynh đệ, thế giới đại đồng, vạn đạo quy nhất, ... thần chú là để cưỡng ép thì sao có thể làm huynh đệ đây. Niệm là cho không nhận, dùng nhân nghĩa để phục người...

2. Không có nhé, chỉ đơn giản là belong hiểu nhầm thôi. Những vị trí địa hiểm đó chỉ đơn giản là một hình thế từ trường, lập đi lập lại hàng năm hoặc một khoảng thời gian nhất định theo quy luật thôi, khi hình thế đó rơi vào cục thế sát nhân thì nhân kế tiếp phải chết.

Có điều chết đường hay chết sông rất khó về vì tại những vị trí đó có nhiều căn số trùng đi qua đi lại, vì vậy mà họ hay nhập vào rồi lang thang đi khắp nơi cùng thể xác mới. Vì vậy mà gọi hồn rất khó. Phần lớn họ chơi chán rồi người đó khác đưa họ về, có thể về nhà hoặc về đâu đó...