Cần phân tích được tại sao một dân tộc văn hiến, nhân nghĩa lâu đời như Việt Nam lại lưu truyền một câu chuyện trả thù tàn nhẫn vô lương như vậy?. Dù giải thích cách nào thì cũng không phủ nhận được chuyện này.