Chào các bạn!

Mình lập chủ đề này cho các bạn vào đây gửi các Thắc mắc, Khiếu nại.

Ban quản lý Khu vực Thư Viện sẽ trả lời mọi câu hỏi do các bạn đưa ra trong khu vực Thư Viện.

Chủ đề Thắc mắc - Khiếu nại đã có. Đề nghị các bạn không lập chủ đề mới. Chỉ cần vào đây viết là đủ.

Trân Trọng!