Trích dẫn Nguyên văn bởi Bin571 Xem Bài Gởi
Truyền Kỳ Mạn Lục - Nguyễn Du

"Đoạn Trường Tân Thanh" thì của Nguyễn Du, còn "Truyền Kỳ Mạn Lục" thì phải là Nguyễn ...Dữ đó bạn! Nếu có thể, mong bạn sửa lại để các bạn khác không lẫn lộn nhé! Vì 2 ông này sống cách nhau tới ...vài trăm năm lận đó!

...Thân ái,
-Thiên Vương-