Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
nhìn giống những ký tự của phế tích dưới biển cả yonagini

Là Yonaguni bạn à. Với lại khác nhau hẳn thế mà bạn kêu giống, vậy bạn dẫn chứng đi.