Kính chào các cao nhân, thiện tri thức,

Đệ có nghe giảng chú đại bi tâm dalani của thẩy Tuyên Hóa trong đó có đề cặp về 42 thủ nhãn ấn pháp. Đệ tìm hiểu hoài mà vẫn chưa tìm được, mong các cao nhân, thiện tri thức biết chỉ giáo. chân thành cảm ơn.


dạo quanh trên con đường đạo