TIỀN ....TÌNH MỘT ÁNG MÂY MỜ
MÊ SAY LUYẾN ÁI TIM KHỜ CHÁY KHÔ
ĐÂY BAO LỜI NÓI HẸN THỀ
CÒN VƯƠNG MÔI ĐÓ SAO GIỜ HƯ VÔ
TIỀN ĐƯA AI ĐÓ HỮNG HỜ
CHO TÔI LẠNH LẼO ĐÊM CHỜ EM ƠI
TÌNH EM ...ANH ĐỢI ANH CHỜ
LỜI THỀ SAO ĐỂ GIÓ BAY ĐI RỒI
GIỜ ANH GIÓ LẠNH HỒN VỀ
THƯƠNG CON KHÔNG THỂ VỖ VỀ GIẤC ĐÊM
TRONG CƠN ĐAU KHỔ TỘT CÙNG
EM ƠI ANH HỦY THÂN NÀY VÌ EM
VÌ ĐỜI LẮM NỖI ĐỌA ĐÀY
BAO NHIÊU CAY ĐẮNG ,BAO NHIÊU HẬN TÌNH
EM ƠI NƠI CHỐN DIÊM ĐÀI
TỘI ANH ĐANG CHỊU ,CHỈ VÌ EM THÔI
TRỜI ƠI.....CŨNG BỞI CHỮ TÌNH
BAO NHIÊU KẺ ĐOẠN THÂN NÀY VÌ YÊU.