Trích dẫn Nguyên văn bởi 1288 Xem Bài Gởi
Bạn ra Vô ưu Trà quán 68E Trần Quang Diệu - Hà Nội hỏi admin Bạch Vân. Nếu hết sách bán ở đó rồi thì mượn sách mà quán dùng cho những người đến quán xem rồi đi photo ở gần đó và trả lại ngay quán.
thế ah` @de2