KINH CHÙA TIÊN

Chùa Tiên Tổ Quang Minh Nội đạo

Dù ai quyết trí tu hành
Có lên “Chốn Tổ” mới đành lòng tu
Trên non đỏ ối vàng tô
Dưới con Rồng trắng quanh co chầu vào
Bốn mùa xuân sắc đẹp sao!
Cõi trần riêng cảnh Tiên Đào là đây;
Ai về nhắn nhủ cho hay!
Có lên “Chốn Tổ” mới say Đạo Thiền.

Giốc lòng cầu nguyện Hoàng Thiên
Lặp trên trần thế cảnh Tiên Non Bồng
Khi lên giời cũng chiều lòng
Vãnh hồi Thái Cổ Cửu Trùng sắc ban
Hương Sơn PHẠM NGỌC THÀNH

CHÙA TIÊN TẠI SƠN TÂY

Các vị thiện sĩ đã quy y Quang Minh Nội Đạo, theo luật Đạo, mỗi năm phải có giấy sớ đến trình ở Chùa Chính tức là: QUANG MINH NỘI ĐẠO TRUNG, TIÊN KIỀU XỨ gọi tắt là CHÙA TIÊN. Nơi Vô Cực.

Mỗi năm hội mở từ ngày mồng 10 đến 25 tháng 07. Ngày 18 tháng 07 (Vía Đức Vô Cực) và ngày 21 tháng 07 (Vía đức Tuyết Sơn) là hai ngày Chính Tiệc. Nếu có việc gì chắc trở không thể đi được, cũng phải gửi giấy sớ về trình. Chùa Tiên thuộc về Tỉnh Sơn Tây, Huyện Tùng Thiện, Tổng Nhân Lý, Làng Tam Sơn.

Từ Sơn Tây đi vào hai đàng thủy bộ đều tiện lợi cả. Nếu đi đường thủy thì từ Tỉnh đến Bến Ngự xuống đò suối. Khi đò qua Đền Rồng thì đỗ lại lên trình tại Đền xong, lại xuống đò vào thẳng Chùa Tiên. Cảnh Chùa Tiên thực là:
Một mầu thanh lịch – Muôn thú êm đềm, Giờ rưới hoa thơm, Đất ngời gương sáng, Lò Ngũ Hương nghi ngút, Nước Bát Đức trong veo, Suối Từ suối Tịnh, Ruộng Phúc vườn Nhân. Nảy non Quần Ngọc, nọ nước Bồng Dinh, Phượng múa Tam Sơn, Rồng chầu Ngũ Nhạc, phong cảnh đẹp đẽ, nhân vật thanh cao, thực cảnh Tiên Đào, chính nơi Bồng Đảo.

VẬY CÓ CA RẰNG:
Sơn tây có cảnh Chùa Tiên,
Thực cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời!
Thảm xanh gấm dệt chân giời,
Càng nhìn càng đẹp càng tươi càng dòn.
Dẫu mà sông cạn đá mòn,
Chùa Tiên cảnh sắc hãy còn trơ trơ.
Ròng mây cá nước duyên ưa,
Không chơi cảnh ấy cũng hư mất đời.
Non Tiên, cảnh Bụt, bầu Giời,
Không chơi cảnh ấy cũng hoài công tu.
Chùa Tiên cảnh đẹp nên thơ,
Cỏ hoa tươi đẹp hương đưa ngạt ngào…
Giăng treo trên quãng giời cao,
Giòng sông nước chảy ào ào vỗ tung.
Dưới ao một đóa Sen Hồng,
Trên non mấy dặng bách tòng xanh xanh.
Thướt tha liễu nọ nghiêng mình,
Thắm tươi hé miệng đào trình điềm hay.
Xanh vàng năm sắc từng mây,
Lân rờn, Loan múa, Phượng bay, Rồng chầu.
Có mã não có chân châu,
Có thuyền Bát Nhã có cầu Thất Chân.
Có Bạch Hạc có Tiên Cầm,
Có cung Điện Quế Tiên Thần Bồng Lai.
Có non Quần Ngọc tốt tươi,
Có vườn Lãng Uyển tứ thời điều xuân.
Có đài Thái Cực chín từng,
Có gương Nhật Nguyệt muôn trùng sáng soi.
Hương Sơn PHẠM NGỌC THÀNH

LÚC NÀO CŨNG TẠ ƠN GIỜI

Người thế gian thường bỏ chân tìm giả, cho nên hay cầu những phúc tạm thời, nào phát tài sai lộc, nào buôn may bán đắt, nào thăng quan tiến chức, nào cửa cao nhà rộng, nào vợ đẹp con khôn, v.v... Than ôi! Nào có biết đâu phúc ở thế gian này như sương sa, gió thổi, mây nổi, sóng cồn, như bông hoa đầu cành, như ngọn đèn trước gió, nào có bền có chắc chi chi. Vậy ta nên cầu Phúc Thật, tức là Phúc Vĩnh Sinh – Cầu về Liên Trì Tịnh Độ - Muốn được như vậy, ta phải cố nhẫn nại, tinh tiến, siêu việt, dũng cảm, luyện đức Hỉ Xả để thắng cho được con ma phiền não. Mà con ma phiền não là một thứ ma ác độc vào bực nhất, nó hay ngăn đường cản lối những kẻ tu hành không sao mà đến được chốn Bảo Sơn. Phải nhớ luôn luôn là những cái khó khăn đến làm khổ nải tà lực là rèn luyện cho ta đấy. Càng khó khăn bao nhiêu mà ta thắng được thì đạo ta càng cao quý bấy nhiêu, ta lại càng phải tạ ơn Đức Cha Hiền Mẹ Báu đã thương yêu quý báu ta, nâng niu giúp đỡ ta – Đức Đế Thuấn nếu không có ông Cô Tầu và dì ghẻ ác nghiệt sao thành được cái đức vẻ vang to nhớn như vậy. Phải nhớ cái Phúc thế gian nhỏ bé này cũng như hạt bụi, làm hủy hoại cái phúc Vĩnh Sinh to nhớn như vô lượng vô biên thế giới.

VẬY CÓ THƠ RẰNG

1.
Thanh bạch nhưng lòng vẫn thắm tươi,
Lúc nào con cũng tạ ơn Giời,
Cha phê bút ngọc son vàng thắm,
Phú Quý, Vinh Hoa cũng có thời.

2.
Hàng phục yêu ma quỷ vạn loài,
Kim thân sắc tướng chiếu trần ai,
Khí đen hơi độc tiêu tan hết,
Lóng lánh ngọc vàng khắp đất đai.

3.
Lúc nào cũng tạ ơn Giời,
Cha ban Phúc Lộc đời đời vẻ vang,
Châu phê đỏ ối son vàng,
Vinh Quang Ngôi Báu Thiên Đàng Cha ban,
Mẹ nâng Mẹ đỡ cho con,
Lên tòa Sen Báu quý tôn vô cùng!