Họ không nói nhiều, đọc nhiều, bàn tán nhiều như chúng ta, họ thực hành.Sự khác biệt như một người đọc sách viết về món ăn Sushi của Nhật Bản và một người đang ăn món ăn đó. Người đọc sách thì muốn ăn cho biết còn kẻ ăn thì chẳng cần đọc sách viết vền món ăn đó làm chi.

Xin giới thiệu với bà con về truyền thống các vị tu sĩ Phật Giáo tu trong rừng do Ngài Ajahn Chah, một vị Sư Thái Lan đã đặt nền tảng.
Trong truyền thống, quí Sư sống trong rừng ở quê nhà ngài Ajahn, một khu rừng còn hoang sơ có nhiều thú dữ, rắn độc và cây cỏ có độc.

Bằng cách sử dụng thiền Minh sát một cách khéo léo, tự nhiên, giản dị nhưng hiệu quả Ngài đã đạt được nhiều thành tựu trong tu học và theo sau ngài là rất nhiều vị Sư từ nhiều nước trong đó nhiều vị từ Châu Âu và Mỹ.

Không thể nào diễn tả được cho bà con được hết về truyền thống này nên xin được giới thiệu một số sách về Ngài, trong đó có một số bài phỏng vấn.

Khi một vị tăng sĩ không lo chuyện xã hội, không lo chuyện chính trị, không lo chuyện chùa chiền, mỗi ngày đi khất thực sau đó vào rừng hoang sơ để thực hành thiền, quán sát bản thân, liệu có phải là đều dễ dàng? Sau nhiều năm nhiều tháng, việc tỉnh thức và quán sát được bản thân là đều dễ hiểu ( tức là đắc đạo). Liệu chúng ta có thể làm được như họ chăng ?
Họ đã làm được, mời bạn coi nhưng quyển sách bên dưới để hiểu thêm. Chúc luôn an lạc.

Chẳng có ai cả (No Ajahn Chah). Ajahn Chah - Tỳ khưu Khánh Hỷ chuyển dịch.

http://www.budsas.org/uni/u-aj-chah/changai.htm

Chỉ là một cội cây thôi - Các bài giảng ngắn của thiền sư Ajahn Chah. Tỳ khưu Khánh Hỷ dịch.
http://www.budsas.org/uni/u-chila1coicay/clmcc_0.htm

Giác Minh. - Những lời giảng dạy của Thiền sư Ajahn Chah. Phạm Kim Khánh dịch.

http://www.budsas.org/uni/u-giacminh/gm00.htm

Họ đã nghĩ như thế. - Tuyển tập các bài pháp của đệ tử Âu Mỹ của ngài Ajahn Chah. Tỳ khưu Giác Nguyên dịch.
http://www.budsas.org/uni/u-ho-nghi-nhuthe/hdnnt-00.htm

Hương vị giải thoát. Các bài giảng ngắn. Thiền sư Ajahn Chah (Phạm Kim Khánh) dịch.

http://www.budsas.org/uni/u-ngan/giaithoat-01.htm

Mặt hồ tĩnh lặng (A still forest pool) - Cốt tủy của Thiền Phật giáo. Thiền sư Ajahn Chah (Tỳ khưu Khánh Hỷ dịch).
http://www.budsas.org/uni/u-mhtl/mhtl-0.htm

Ngôi nhà thật sự của ta. Bài pháp về sự già bệnh và chết. Thiền sư Ajahn Chah (Phạm Kim Khánh dịch).
http://www.budsas.org/uni/u-ngan/home-vn.htm

"Tuccho Pothila" - Dưỡng nuôi Phật giáo bằng pháp niệm tâm. Thiền sư Ajahn Chah. Phạm Kim Khánh dịch.
http://www.budsas.org/uni/u-ngan/tuccho-vn.htm

Links:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ajahn_Chah

http://www.watnongpahpong.org/aboutajahnchah.php

http://www.ajahnchah.org/videos.htm

http://www.watnongpahpong.org/sakhananae.php

http://ajahnchah.org/

http://de.wikipedia.org/wiki/Ajahn_Chah