Mải mê hát đứng, hát nằm
Hát rằng “Tình có mà không”…thấy gì!?
“Nó” nằm chỗ kín…hi…hi…
Đến khi “bốc lửa”, “nó” thì…lộ ra!
Khán giả khoái chí ha…ha…
Vỗ tay như sấm để mà… động viên!
Đêm trình diễn thật đáng tiền
Sẵn tay cầm “máy” chớp liền vài “pô”
Mấy khi thấy của…Trời cho
Mấy ông như vớ được kho vàng mười!
Ra về nói nói cười cười
Khen rằng:’ Cái lạ bằng mười cái…quen”!…
Dẫu là chưa biết trắng đen
Đêm nằm tơ tưởng cô em…lộ hàng!…