Thân gửi chư huynh đệ tỉ muội .

Công việc của tại hạ ở Saigon đả kết thúc . Bởi vậy sẽ trở lại Mỹ vào ngày 28 tháng 3 năm 2008. Nhưng trước khi trở về Mỹ để lo cho nhửng ngày già nua còn lại của đời minh . Tại hạ xin phép được gặp chư huynh đệ tỉ muội Hà Thành , một trong 3 đêm tại hạ ngủ tại Hànội ;đó là các ngày : 14 tháng 3, 15 tháng 3 và 17 tháng 3 .

Xin chư huynh đệ tỉ muội định cho một ngày. Xin cho tại hạ biết bằng số điện thoại cần tay là : 0935387776 .

Vì khi đánh máy xong lời nhắn này tại hạ không biết còn dịp đễ mở máy vi tính ra coi chư vị trả lời được hay không , vì sáng sớm thứ Hai tại hạ phải lên máy bay đi lòng vòng theo lời của anh bạn Trình Công Sơn : . . . khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm . . . tôi sẽ đi thăm một phố đầy hầm . . . đi thăm hần chông và mã tấu . . . . hì hì hì :):):): Nhưng anh chàng này rửa chân leo lên bàn thờ ngồi rồi. Tại hạ chỉ lo hầm hố bây giờ toàn là cao ốc mấy chục từng , nhìn lên dám gẫy cổ lắm , phải không chư vị Hà Thành .

thân ái . Hẹn ngày gặp mặt .

Hùng Sơn