Đây là những kinh nghiệm ko nên đụng chạm đến họ:
-Ko nên đọc hoăc kêu gọi tên họ khi đứng trướt vong linh của họ(bia mộ)
-ko nên kêu họ chết trẻ quá,hoặc chết sớm quá....'đại loại la như zạ"
-Ko đc đái bậy...hjx nếu gặp người hung dữ sẽ mất giống
-Ko vô đền thờ.miếu,ăn nói tục tĩu......
-Ko nên tìm họ trục lợi.ăn miếng trả miến,...
-Ko nên hứa hẹn với họ,ko biết ngày mai sẽ ra sao mà hứa làm j`.có khả năng thì làm
-ko nên đùa giỡn với các vong hồn ngoài đường..'" chẳng hạn:kêu gọi ma đói.cầu lon,cầu chén.."
-Ko phá những nơi trú ngụ ''như cây nào có cái cục trên thân cây là có vong linh trú ngụ"
-Ko yếm bùa,máu chó mực..treo gương bát quái trên cửa chính."làm za là vô tình làm tổn thương tới họ.khi họ vô tình đi qua.dùng tâm phục tâm,kết quả tốt nhất)
_Ko nên dời bia mộ....
"Nước sông ko đụng nước giếng..."