Download [1.17MB]

http://thuvien.ucoz.com/load/0-0-1-179-20

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ
VIỆT NAM
QUA CÁC TRIỀU ĐẠI
PHONG KIẾN
**********

Cuốn sách này nhằm cung cấp cho các bạn một số kiến thức lịch sử Việt Nam thời Phong Kiến. Đó là những kiến thức rất bổ ích, mà theo tôi mỗi người Việt Nam nên biết. Các tài liệu phục vụ cho việc tạo Ebook này đều thu thập trên Internet từ nhiều nguồn khác nhau không nhằm mục đích nào khác ngoài học tập. Vì thế sơ xuất về tên tác giả cũng như nguồn tài liệu là khó tránh khỏi. Tôi xin lỗi nếu điều đó xảy ra.

Tools used: WinRAR - A great compressor
WinWord - Frequently used Word Processor
Pocket CHM Pro - Nice CHM Compiler

Ebook made by ChicknSoup@UDS
Contact me at mistake37@yahoo.com