tôi thấy nhiều anh nhiều chàng vỗ ngực xưng là con nhà thánh và là 1 đồng cô như bóng cô chín , cô ba , cô đôi ...
cái hay của những anh chàng bảnh chịa này là rát thích son phấn , lòe loẹt .....cao điểm là rát mê trai .
kết luận : phải như thế mới là đồng cô
ô la la ?????????