Trích dẫn Nguyên văn bởi Sanghata Xem Bài Gởi
Vậy dh chia sẽ với thầy kc ấy về phật pháp hay về bùa ngãi .
COLONY chẳng biết gì về bùa ngải, nên chỉ chia sẽ về Phật Pháp thôi.