Mình đang là Sv Quy Nhơn vì sức khỏe k tốt nên muốn hỏi thăm chổ học khí công Ở quy nhơn