Bạn đọc cách cm định lý 14 trong chường 2 và định lý 25 trong chương 4 của thuyết Tâm Vũ Trụ. Ở đó đã cm định tính rằng vận tốc của tư duy vượt hàng tỷ lần vận tốc ánh sáng. Đó là các vận tốc tiệm cận đến tức thời
Rất cảm ơn bạn