Nếu vũ trụ của Thiên Văn Học chứa cả ý thức thì xin hỏi bạn họ có đo được TẦN SỐ RIÊNG CỦA SÓNG Ý THỨC (SYT) của bạn không, của một nguyên thủ quốc gia không.
Mong bạn đọc kỹ thuyến TVT. Xin chân thành cảm ơn.
Còn cách tìm sự sống ngoài trái đất của Thiên văn học hiện nay thì 1tỷ năm nữa cũng không tìm được