Trích dẫn Nguyên văn bởi hacbachvothuong Xem Bài Gởi
1/N thuộc vũ trụ nhưng tuổi đời của vũ trụ cũng chưa đếm được hết các số tự nhiên. Vậy theo lý luận thì bạn cũng nhầm tai hại khi cho rằng N thuộc vũ trụ hay sao?

2/N vô hạn ko có nghĩa vũ trụ vô hạn vì vũ trụ thuộc về vực vật chất. Tôi tính toán nhanh nhưng không có nghĩa là tôi chạy bộ cũng nhanh.

3/Xin nêu ra cái sai trong chứng minh của mình.

4/Xin bạn giải thích vấn đề tốc độ tức thời mà tôi phản bác.

Thạnks.
1)Bạn đọc chưa kỹ rồi định nghĩa Vũ Trụ là lớp V tất cả các đối tượng x sao cho x=x. N là tập con của Vũ trụ vì với mọi n thuộc N thì n=n. do đó nó hiển nhiên thuộc vũ trụ. theo lý thuyết tập hợp suy ra N chứa trong V
2) Nếu bạn còn bảo Vũ trụ thuộc lĩnh vực vật chất thì bạn rõ ràng chưa đọc kỹ đn Vũ Trụ của tôi rồi. Đề nghị đọc lại ĐN Vũ Trụ
3) và 4) đã trả lời