Dạo này gần khu vực con ở có nhiều người nhờ thầy cúng xin số đề.Tối khuya khoãng 12 giờ đêm họ và thầy cúng ra chổ hoang vắng ,những chổ này có xãy ra tai nạn chết người hoặc có người chết oan hoặc mã mồ, hoặc miếu ông hổ,họ ra đó cúng vái và xin số đề .vật dụng đem theo xin số gồm có bánh trái,gạo,rượu v...v...

Các Thầy cho con hỏi theo phương pháp xin số đề đó có linh ko ? làm như thế nào cho đúng ? nên cúng những vật phẩm gì và khấn vái như thế nào để được linh ứng ...xin cám ơn các thầy