không hiểu ý nghĩa của cái poll
thích ngồi thiền và thích nằm mơ được bay đi khắp nơi
hay là thích ngồi thiền và hay nằm mơ bay?

thiền là một quá trình nghiêm túc và gian khổ, chỉ thích thôi không đủ đâu