"Khoa cúng tổng hợp"- Dịch giả Sa môn Bảo Tịnh- Hà Nội 1994.
Khoa cúng này được tất cả các Thày theo tín ngưỡng Thờ Mẫu dùng. Các Thày mà HTNB đã biết, đều dùng để cúng cho các công việc cụ thể như đã có trong sách.
Điều htnb rất băn khoăn và không thể đọc nổi là : _ Có thể do tam sao thất bản, quyển sách này đã bị đánh sai rất nhiều lỗi. Cả những lỗi về đầu bài như; -Trang 95 " Khoa chúng Thánh Mẫu".
- Trang 32 - Tam phủ thục mạnh...
Hay như: _ Trang 108: Án nga ngan nẵng tam ....
Nam Mô hổ cúng giàng...
HTNB nhiều chỗ cũng không hiểu vả lại xem qua thấy như vậy nên cũng không dám tin tưởng vào cuốn sách này. Kính xin các Minh Sư hoan hỉ chỉ dẫn. A Di Đà Phật!