Em là con trai mà có nốt ruồi ở gần mép miệng, phía bên phải, ở dưới. Hông biết cái nài có fải tượng trưng cho con zai mà nhìu chiện ko nữa. :)). Nhân tiện cho em hỏi nốt ruồi ở 3 vị trí còn lại lun nha.
Phía phải, ở trên
Phía trái, ở dưới
Phía trái ở trên