Trích dẫn Nguyên văn bởi phuthuytapsu Xem Bài Gởi
Vậy là tìm hiểu lâu nay cũng ra. Hoá ra Ba mình theo phái Năm Ông Lục Tổ. Mà thầy vankhuc cho con hỏi 1 điều là trong tài liệu của Ba con thì có 1 bài kinh Năm Ông nhưng không có Tổ NHA THÔ mà là tổ CÔ MA RÂY CÔ MA VĂN là sao vậy Thầy. Vài điều hỏi han vì ít hiểu biết mong thầy trả lời sớm.
Kính thầy và chúc thầy an lạc
Bạn phuthuytapsu mến
Trong tài liệu của Ba bạn có vị "CÔ MA RÂY CÔ MA VĂN" do là Khi trước Sơ Tổ có dạy ra 8 vị, Khi Sơ Tổ dạy có phân ra 8 vị này mỗi vị viết Pháp danh 5 Vị Tổ khác nhau(có vị cũng trùng lắp) , nhánh của Ba bạn thuộc vào Vị Tổ thứ 8 tọa ở núi Tà Lơn (nhánh này nổi tiếng khi xưa có Ngài Cử Đa)
Pháp danh đầy đủ là: Ề HẾ MÊ BỜ RÂY CÔ MA VĂN MẮC MẮC
Ề HẾ: Sắc lệnh
BỜ RÂY: Sơn thần
CÔ MA: tên một ngọn núi ở Xiêm
MẮC MẮC: nhanh, nhanh