Ebook này có nguồn từ Văn hóa Phương Đông, hoàn thành năm 2006. Không rõ tác giả. Bạn nào biết rõ tác giả xin liên hệ mình, mình sẽ cập nhật.

Ebook này là sách scan, điểm hay là mô tả khá chi tiết tuổi tác trên bàn tay.

Sách dày 101 trang, dung lượng khoảng 4.5Mb.

Link tải: box.com
https://app.box.com/s/1jq7evv7o1h66eyfcg6w