Kính gởi các bạn được bình chọn MOD năm 2012

Trước hết BQT rất trân trọng sự nhiệt tình của các bạn với diễn đàn, thứ hai chúng tôi rất mong muốn tạo điều kiện để các bạn có cơ hội thực hành đạo pháp thông qua công việc quản lý diễn đàn. Nếu như các bạn từ chối nhân dịp này, thì xem như nhân duyên giữa bạn và diễn đàn chưa đủ duyên vậy, và BQT sẽ chọn người khác để thay thế. Vạn Sự Tùy Duyên.

Tất cả chúng ta đang còn chờ huynh Bin571 trong việc nâng cấp diễn đàn, và tất cả mọi chuyện sẽ được sắp xếp ổn định ngay sau khi chúng ta có một giao diện hoàn chỉnh và hoành tráng hơn của năm 2013. Thân ái.