Các nhà ngoại cảm bảo rằng Cụ BaBa chết nhưng vẫn rất "tâm tư" vì thấy người Hà Lội ngu không khá lên được. Cụ là BaBa dòng giõi Ba Tàu mà cứ nhất định nhận vơ cụ là Rùa Rùa. Cụ còn bảo, mấy đứa giáo sư tiến sĩ nọ kia, đến sờ vào mu tao rồi thì thào bảo nhau tao là Rùa Mai Mềm. Từ nay Đứa nào bảo tao là Rùa Rùa tao sẽ vật cho lăn đùng ra. Các nhà ngoại cảm bảo rằng họ đã nịnh cụ BaBa xin cứ giả vờ giữ cái tên RùaRùa cho báo chí khỏi phải cải chính và hứa sẽ tôn tạo tháp Rùa lên thành Hotel 8 sao lấy tên là Hotel Quy Thủ để kỷ niệm cụ. Nhưng cụ bảo, Tháp Rùa tao ký thác ngân hàng nước lạ lấy tiền mua cá chợ hàng Bè ăn mấy chục năm nay rồi, không thì làm sao sống được từng này tuổi ở trong cái ao tù ấy.