TwinBridge Chinese Partner 4.5 là Phần mềm gõ chữ hán trên máy tính- gõ theo kiểu Text.
Link download
thương thích. Office 1997 "Em thử test trên win 7 và Office 2007 rồi vẫn chạy được", nhưng em chưa thấy gõ vào được Word. Cụ nào đã dùng qua rồi có thể chỉ dẫn cho đệ biết cách sử dụng để gõ vào Word như thế nào ko?
Đệ xin cảm ơn nhiều nhiều.