Em bi loét thủng giác mạc 2 năm rôi bác nào có thuốc gì có thể giúp em cái . Ra viện mắt TW từ chối rối . Em xin cảm ơn và hậu tạ