NGƯỜI NHẬP ĐỊNH LÂU NGÀY CHO ĐẾN 5, 10 NĂM THÌ RÂU, TÓC VÀ MÓNG CÓ MỌC DÀI KHÔNG?


Khi một người nhập định lâu ngày (diệt thọ, tưởng định) thân hành, khẩu hành, ý hành đều ngưng nghỉ hoàn toàn thì các tế bào cũng ngưng hoạt động. Râu, tóc, móng tay, móng chân cũng ngưng mọc. Tại sao? Tại vì toàn bộ ngũ uẩn ngưng nghỉ, thì luật vô thường không còn tác động vào thân này được nữa dù hành giả nhập định một ngàn năm vẫn giữ cơ thể như mới nhập định. Thế nên luật vô thường biến hoại cơ thể con người khi toàn thân con người còn hoạt động. Khi toàn thân ngưng hoạt động thì cơ thể không biến hoại thay đổi nữa. Vì thế râu, tóc ngưng mọc. Nếu râu, tóc, móng tay, móng chân còn mọc tức là cơ thể vô thường, còn đổi thay từng giờ từng phút.

Bên Trung Quốc, thời nhà Đường có câu chuyện huyền thoại một vị thiền sư nhập định một ngàn năm, móng tay, móng chân, râu, tóc ra dài quấn quanh mình của thiền sư. Nếu không có người nhập định được thì câu chuyện nầy cũng tin là có thật. Phải nói đây là bọn đại bịp. Vua chúa nhà Đường bịa đặt ca ngợi Thiền Tông nhưng không có kinh nghiệm nhập định nên tưởng tượng, bịa đặt ra như thế. Họ không ngờ luật vô thường không thể nào chi phối được hành giả nhập "Tứ Thánh Định" chứ chưa nói tới "Diệt thọ tưởng định".

Nhập thiền định Đông độ thì thân hành, khẩu hành, ý hành đều không ngưng nghỉ nên móng tay, móng chân, râu, tóc mọc như người bình thường. Do đó mới biết Thiền Đông độ không làm chủ "sanh, lão, bệnh, tử". Đây là một loại thiền lạc vào pháp tưởng cho nên các tế bào trong thân vẫn phát triển bìng thường (râu, tóc... mọc).

(Trích Cẩm Nang Tu Phật tập 2, www.chonlac.org)


Người đã tu chứng Tứ thiền đã làm chủ sanh lão bệnh tử nói mà các bạn cũng không tin nữa thì xem ra Phước các bạn quá kém rồi, đành chịu vậy. Hãy đi hỏi đa phần các sư thầy hiện nay ngoài Thầy Lạc ra đã ai dám nói mình đắc Tứ thiền làm chủ sanh lão bệnh tử chưa. Dám chắc là chưa vì đa phần lỡ dính vào "Chứng cũng như không chứng" mà :rolling_on_the_floo.

Thuyết giảng khuyên chúng sanh làm lành tránh giữ, sống đạo đức thì chỉ cần một người có kinh nghiệm sống, có đạo đức thì cũng nói được đủ đề tài, hiện giờ trên youtube các thầy thuyết pháp dạng này nhan nhản ra. Nhưng nói đến việc Chứng Tứ Thánh Định làm chủ sanh lão bệnh tử thì dám hỏi có thầy nào dám nói ?. Có người Tứ Thánh Định nhập còn chưa được mà dám nói đến Tứ Thánh Định nào đã là gì còn có Ngũ Định, trong khi Đức Phật chỉ nói Tứ Thánh Định. Thật đáng thương. Thật đáng thương.