Trang 8 trong 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345678
kết quả từ 141 tới 151 trên 151

Ðề tài: Đi Tìm Kỳ Môn Độn Giáp Chân Truyền

 1. #141
  Đai Đen
  Gia nhập
  Apr 2008
  Bài gởi
  535
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Gửi riêng tới cụ Hà Uyên với một lòng ngưỡng mộ kiến thức uyên thâm của cụ.
  Kẻ hậu sinh này tin rằng cụ sẽ thích:
  Code:
  http://www.vietcurrency.com/discussion/showthread.php?1453-http-hoangsa.org&p=219256#post219256

 2. Thanks Hà Uyên thanked for this post
 3. #142
  Thành viên Tích cực Avatar của mars_mars
  Gia nhập
  Aug 2010
  Bài gởi
  1,228
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Nếu biết đọc chử Hán, thì ôi, cả mấy trăm cuốn có thể download trên mạng.
  Vì câu này của huynh mà đệ đang rao trên YH cần bạn gái học tiếng Trung đây =))
  Ẩn cư

 4. #143
  Đai Nâu
  Gia nhập
  Mar 2008
  Bài gởi
  366
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Mình bật mí chút xiú, cái mà mọi người gọi là thất truyền nhé.

  Lục giáp ấn thức dạng

  Thử ấn dụng lôi phích tảo mộc, phương nhất xích nhị thốn, như vô, dĩ trầm hương mộc đại chi diệc khả. Tu dụng năng điêu tượng nhân, thiểu ngôn ngữ, tựu không trung phần hương, tiên niệm lục giáp thần chú tam biến, nhiên hậu điêu chi.

  Lục giáp thần đàn thức

  Dụng bách mộc tạo tác tiếu bài tử nhất thập nhị diện, dụng hoàng chỉ thượng thư lục giáp lục đinh chi thần danh, dụng chu sa thư, xuyên tại bài tử thượng, thứ đệ bài phóng, trung tâm chính tề, thí vi thành, niệm phá thành chú pháp tam biến, thành liệt băng đảo.

  Phá thành chú

  Lục giáp lục đinh chi thần, phích lịch đại tương, vũ bá đại tương, hỏa quang đại tương, hống phong đại tương, hỗn hải đại tương, các lĩnh thần binh bách vạn cai, trợ ngô pháp lực, ngô thượng án thiên cương, hạ sát địa lý, túc đạp quỳ long, thác trụ lục thiên chi cung, thống nhiếp lục thiên thần quân, binh mã vạn cai, kim nhật vi thành, lập phá thiên vạn, khách binh nhập thành, tha binh bại tẩu. Cấp cấp như luật lệnh nhiếp.

  Ngũ thiên nữ danh tượng

  Đệ nhất thiên nữ tự tề chi, danh nhân đức, hữu mạo, sơ nhất kế, thân trường ngũ xích tam thốn, trứ hồng y, hệ tiên quần, thủ chấp văn tự hạ hàng.

  Đệ nhị thiên nữ tự giản chi, danh nhân cự, hữu mạo, sơ nhất kế, thân trường ngũ xích nhất thốn, trứ thanh y quần, thủ chấp văn tự hạ hàng.

  Đệ tam thiên nữ tự cương chi, danh nhân tích, hữu mạo, đái thất tinh quan, thân trường ngũ xích tam thốn, trứ bạch tiêu kim y, hệ tiên quần, thủ chấp văn tự hạ hàng.

  Đệ tứ thiên nữ tự chân chi, danh nhân nhạc, hữu mạo, sơ nhất kế, thân trường ngũ xích nhị thốn, trứ lục sắc vân hạc chi y, hệ tiên quần, thủ chấp tiên quả hạ hàng.

  Đệ ngũ thiên nữ tự bảo chi, danh nhân lượng, hữu mạo, đái đại cát quan, thân trường ngũ xích, trứ đạm hoàng y, hệ tiên quần, thủ chấp tiên hoa hạ hàng.

  Thử ngũ thiên nữ dụng giáp tử nhật tế, dữ thập nhị khê nữ đồng. Tế thì trì niệm khê nữ chú, triệu ngữ lai hiện, dữ nhân tương kiến, sở cầu chi sự, ngôn tiện như ý, lương cửu hồi khứ. Như hậu tái thỉnh, bất tất thị giáp tử nhật, yếu kiến thì, trì lục giáp thần ấn, niệm lục giáp thần chú tam biến, hô danh lập chí. Tùy hậu tòng thượng hô, hoặc nhất nhân nhị nhân lai, bất hàng, kim đồng trì trân tu dữ hành pháp nhân cộng thực chi.

  Thiên nữ khê nữ thần chú

  Khôi cương khôi cương phụng cửu khí quân hàng đáo lục giáp thiên thư, ngô trì lục giáp thần ấn, triệu thỉnh na duyên thiên nữ, thiên du thập nhị khê nữ, lập phó đàn tiền, dữ ngô bằng hữu, văn hô tức chí, triệu chi lập tiện thừa vân nhi lai hàng, trợ ngô hành lực dụng sự. Cấp cấp như luật lệnh nhiếp.

  Tế thiên nữ khê nữ vật sắc

  Tân tịch tứ lĩnh, tịnh cân tứ điều, hương hoa, ngũ quả, tịnh thanh tửu bô, du thực, đường bính, du bính, lộc bô, tế trà, bạch duẩn, cổ kính tứ diện, hảo tảo nhị thăng, mộc nhĩ nhị thăng, hoàng chỉ tiễn thất phân, đăng nhị thập tứ trản, dụng tam viên đại tương tại hạ quyển tế chi. Dụng giáp tử nhật mão thì nhập thất phần hương, niệm lục giáp thần chú ngũ biến, phóng tại hương trác thượng, án chí ngọ thì, phần hương hô khê nữ danh, thủ lục giáp thần ấn, ấn tại chỉ thượng ngũ khỏa, thiêu vi hôi, tịnh thủy điều tẩy lưỡng mục, tả thủ chấp ấn, bế mục, chính hướng lập tại hương kỷ tiền, văn dị hương mãn thất tiện khai mục, kiến thập nhị khê nữ, na duyên thiên nữ đẳng, tịnh y thứ nhi tọa, kiến liễu hoặc bái, mang nhạ ngũ thanh, điểm tịnh thủy niệp hương, dữ khê nữ đẳng ngôn. Mỗ nhân đãn tọa vô phương, hành pháp nhân tiện tố. Sở cầu chi sự, dụng lục giáp thần chú, thần thông nghiễm đại, vô bất như ý hĩ.

  Ngũ đấu bát quái đàn thức

  Thử đàn triệu thỉnh thiên thượng tinh nguyệt chi thần, phương dụng ngũ đấu bát quái chi đàn. Phàm hành pháp chi nhân, tả thủ trì thủy trản, hữu thủ chấp ấn, niệm lục giáp thần chú tam biến, tốn thủy nhị khẩu, dụng ấn chiếu chi, tả túc đạp địa ngũ hạ, tác phẫn nộ chi thanh, ngôn: "Địa thần lưu trọng vũ thiên kiến ngô tiền." Tức tu tòng địa nhi xuất nhị thần nhân lai, thân trường cửu xích, trứ hoàng y phục, diện tiền kình quyền nhi tự ngôn: "Trọng vũ, nhân tôn kim bảo, dung đệ tử bàn vận, tiền lai thỉnh chỉ." Mỗ nhân viết: "Ngô thụ lục giáp thiên thư, tịnh độ phàm thế, khả dụng ta thiểu thiệm chi chi vật, bất dụng đa." Địa thần ứng nặc nhi chi bất kiến liễu. Kỳ nhân bảo chi vật vô, minh dạ bàn vận gia trung, lai tức giải chi. Tái trì lục giáp chú, chấp thiên nữ ấn vu địa thần trọng vũ, "Như hà bất y ngô ngôn, hà dụng thái đa." Tiện trụ, tu chiếu tế văn nhất nhất y lục giáp nội hô danh chi dã.

  Phàm hành pháp nhân vu bích thượng dụng bút họa mỹ nữ tam ngũ nhân, lệnh y hữu y quan kết thúc, hoặc chấp nhạc khí. Dụng tả thủ chấp thủy trản, hữu thủ chấp thiên nữ ấn, bích thượng chiếu chi, niệm lục giáp thần chú, hấp ngũ phương chân khí các nhất khẩu, xuy tại thủy nội, tốn vu bích thượng, cao thanh hát: "Nhĩ giá cá tiện nhân, bất hạ lai dữ ngô chi hậu ngữ chỉ!" Nữ nhân mạn mạn nhi tự động, hốt nhiên nhi hạ lai tại địa, diện tiền thị lập, đạo vạn phúc, như nhân nhất bàn, hô hoán đệ tửu thực, lương cửu thị hầu liễu, như bất yếu dụng, y nhiên khước hoàn bích thượng lập dã.

  Phàm hành pháp nhân dục đa phương thủ hí, lệnh tẫn chư bàn cầm điểu xuất lâm, thụ mộc tẫn phong điều chi trạng. Mỗ nhân dụng tả thủ trì thủy trản, hữu thủ trì thiên nữ ấn, niệm lục giáp chú tam biến, hấp ngũ phương chân khí các nhất khẩu, xuy tại thủy trung, tốn thủy nhị khẩu tại bích thượng ứng hí chư điểu, giai tác thanh xuất lâm thụ, thủy diệc tác thanh, động nội hữu lãnh khí xuy nhân, trụ bất đắc dã.

  Phàm hữu nhân thủ đắc lục giáp thiên thư, thượng năng tá quốc an bang, khu lục giáp lục đinh chi thần, triệu thập nhị khê nữ, na duyên thiên nữ, quỷ binh tam viên đại tương, nhược tha binh nhất kiến, hảm thanh đại chấn, hữu đại hỏa đại phong, xuy sa tẩu thạch, sinh cầm đầu mục tiền lai tấu công dã. Thiêu mê hồn quân trận, nhược tha binh chúng đa xâm giới, hoặc lưỡng trận tương nghênh, dục chiến chi thì, hành pháp nhân cấp hô lục giáp lục đinh chi thần, thiên du thập nhị khê nữ, na duyên thiên nữ, tam viên đại tương, lập tiện tiền lai, tịnh tại không trung, tam viên đại tương các lĩnh thần binh bách vạn cai, các hữu thần thông, bảo hộ mỗ nhân. Kỳ hỏa quang đại tương khứ cửu, biều nội thủ chân hỏa, sơ xuất như hồng ti, xuy phong đại tương nhân phong xuy nhập trận trung, kỳ thạch như thiên vạn khối phi tại trận trung dã. Mỗ nhân kiến hỏa quang đáo địa, hữu mã giả lạc mã tử, kỳ hỏa chi địa, nhất xích hình tràng. Cấp dụng thủy bát kỳ hỏa, chuyển chuyển như ngao du diễm cao, ô uế yếm hoạch, mỗi thập khối thạch hóa tác bách khối thạch, chuyển chuyển canh đa, thủy bất năng cứu dã. Tha binh các khí liễu đao kỳ thương kiếm, mang bôn loạn tẩu, ngã đội hạ nhân binh đại tương, tùy phong hỏa truy cản, tặc binh bất cảm hồi đầu dã.

  Như hành pháp nhân du hải ngạn thượng, hoặc giang hồ chi gian, hữu thủ trì thiên nữ ấn, niệm lục giáp lục đinh thần chú nhị biến, trực thượng thủ thiên cương khí nhất khẩu, xuy thủy trung, dụng ấn chiếu chi vu thủy thượng, hạ hữu long thần lĩnh binh quỷ tam ngũ nhân, kình quý bảo chí, viết: "Đệ tử thủy trung đắc thử vật lai hiến." Tự hồi khứ dã.

  Như hành pháp nhân nhập thâm sơn, khứ đại thạch thượng, hữu thủ trì thiên nữ ấn, niệm lục giáp lục đinh thần chú nhị biến, ứng hệ sơn trung chi thần lai kiến ngô tiền, tức hữu long thần đại vương, thổ địa đẳng sơn tinh thụ tinh, bách bàn quỷ quái, giai lai diện tiền, kình quyền nhi lập. Như yếu dụng chi, nhâm ngô ý chỉ, như bất dụng, hát thanh ngôn: "Nhữ đẳng vô dụng xử, các tự hồi khứ." Bỉ tức hồi dã.

  Phàm hành pháp nhân, nhược ngộ miếu vũ môn lập, hành pháp nhân niệm lục giáp chú nhất biến, trực thượng thủ thiên cương khí nhị khẩu, tự tác hận nộ chi thanh, hữu tọa địa thần chi tịnh giai khởi, bích thượng họa quỷ thần, giai chuyển nhãn khán nhân dã.

  Tạo mộc ngưu loa mã pháp

  Phàm tạo mộc ngưu loa mã pháp, kỳ pháp dụng hòe, tảo, lê, thanh đẳng mộc, nhâm ý lệnh tượng nhân điêu tác, như pháp chí thành, trang họa mao sắc, mỗi ngưu mã các miêu phẩn môn, mỗi đầu các dụng lê mộc nghiệt tử nhất cá, các hệ tại cảnh thượng. Như yếu hành sử thì, cách liễu đà tử, thủ lê mộc nghiệt tử, khứ phẩn môn trung ngạnh vật xao ngũ hạ. Nhi hành pháp nhân viết: "Kim nhật chí mỗ xử túc." Thất bát thập lý, hoặc bách lý, kỳ ngưu mã trực chí bỉ xử trụ. Đáp đà tử thì, tương mộc ngưu loa mã tụ vu đông phương, chí dạ nhị canh dĩ lai, mỗ nhân thủ trì lục giáp thần ấn, hoặc thiên nữ ấn, niệm lục giáp thần chú tam biến, hô quỷ binh tam viên đại tương lập tại diện tiền, sắc viết: "Ngô hữu mộc ngưu loa mã, kim nhật cản chí mỗ xử thu mãi hóa vật, mỗi loa mã tam thập đầu, soa quỷ binh nhị thập ngũ, nhân nhị thập, quản áp tiền khứ. Hành pháp nhân dụng pháp thủy vọng ngưu mã quần trung tốn thủy ngũ khẩu, hấp thượng phương chân khí các nhị khẩu, vọng ngưu mã quần trung xuy chi. Lai nhật tuyệt tảo khởi, bát mục, hữu thần binh quản áp, hốt nhiên nhi khứ, canh vô sơ thất, tự nhiên tiên chí bản xử. Thử ngưu mã tri giả thị mộc, bất tri giả thị chân dã. Như hữu binh mang, bát đà phụ quân trung lương thực khí giới chi loại, hoặc trí ngưu mã, mỗi đầu chí tam bách tam thập, miễn trì đa phụ, hành trì, trọng nhị bách ngũ thập cân, tật khoái. Tịnh chuẩn tiền dụng chi.

  Phàm dục tác [ mộc duệ ][ thạch khởi ] tử, tự chuyển bất hưu dã. Hành pháp nhân thủ hí thì, dụng pháp thủy tốn [ thạch khởi ] thượng, dụng ngũ phương khí xuy tại [ thạch khởi ] thượng, cao thanh ngôn: "Ma tử dữ ngô ma mạch tử!" Lưỡng thạch tự nhiên chuyển dã. Hoặc tam ngũ nhật, hoặc bán nhật, bất giải, vô minh dạ toàn chuyển. Chích dụng nhất nhân đả la, bế hộ, bất đắc ngoại nhân kiến chi. Như dục giải chi, y nhiên dụng pháp thủy tốn chi, hát ngôn: "Thả trụ!" Tức thì tiện trụ. Như dục hát [ thạch khởi ] đảo mễ, sở hữu mễ cốc bất câu đa thiểu, diệc y pháp dụng mộc đầu để [ thạch khởi ] chủy thủ mễ, nhược bất chi trụ, thủ mễ bất đắc, canh đạp bất trụ.

  Thiên thư tá quốc tự

  Phàm thế nhân hành lục giáp thiên thư, tu đắc thiên du thập nhị khê nữ, lục đinh ngọc nữ, na duyên thiên nữ, cập hỏa quang, hồn hải, hống phong tam viên đại tương, khả dĩ tá quốc trì loạn. Kỳ thiên du thập nhị khê nữ, trụ tại phù dong thành vu sơn chi khư, khứ địa tam thiên lục bách lý, hữu ngọc cung thập nhị khê nữ, canh hữu chúng tiên ngũ bách dư nhân vi quần. Lục đinh ngọc nữ, na duyên thiên nữ đương du thử cung, hậu hữu ấn thức, hành pháp nhân phục thôn chí ngũ niên, phi thân du thử cung. Thử thập nhị ấn, thần thông biến hóa đa bàn, chỉ tác phú, hàm thủy tuyền tiên luyện vi diêm, trợ quốc dưỡng dân. Phàm truyện thế nhân lục giáp thiên thư nội hữu thập nhị khê nữ chi danh, tu dụng lục giáp ấn khả dĩ triệu thỉnh, tu du chi gian lai hàng, dữ nhân tương kiến. Như hữu lục giáp thần ấn, triệu lục giáp lục đinh chi thần, thỉnh thập nhị khê nữ, cầu giả chi sự, giai đắc như ý. Hữu hành pháp nhân tố cung phụng thử thư, chí lâm quân trận trung, hô lục giáp lục đinh chi thần, thập nhị khê nữ, na duyên thiên nữ, tịnh tại tả hữu, hoạch công đệ nhất dã. Nhược khuyết lương thực xử, tùy hành tự hữu chư bàn thực dụng, âm tiến, thương đao, kiếm kích, câu các toàn bị. Tích đường lý tĩnh khu binh chí âm sơn, tịnh vô lương thảo, thu đắc thử thư tùy thân, toại nãi phần hương, hô chư lục giáp lục đinh chi thần, thập nhị khê nữ, na duyên thiên nữ, hỏa quang, hồn hải, hống phong tam viên đại tương, các lĩnh thần binh bách vạn cai, bàn vận lương thảo tự không trung lai trợ, huống âm sơn chí nam triêu tam vạn ngũ thiên dư lý, khứ thì hành liễu tam niên hữu dư, tư hành đinh giáp cập bế hộ cục thứ súc địa, khoảnh khắc nhi quá nam triêu. Thử thư thần lực bất khả tư nghị, nãi đăng tiên chi lộ dã.

  Hành pháp nhân tá quốc, khu binh vi thành trì, tham hư thực, cứu binh mã sinh linh, nhược ngộ đại thành, dụng thử pháp áp chi, bất tổn binh tương, dụng thử pháp tự nhiên nhi phá.

  Giáp tử tuần ngộ hư túc, khiển nhất nhân trứ đạo y, thủ chấp nê quy nhị chích, đối thành khí chi, niệm lục giáp thần chú tam biến, nhương hư túc. Kỳ trình bất công tự phá, hữu phích lịch chi thanh, liệt đảo thiên xích, thừa thế phát địch nhi nhập thành đại thắng.

  Giáp tuất tuần ngộ lâu túc, nhương chi, dĩ tiểu nhi ngũ nhân trứ xích y, niệm lục giáp thần chú ngũ biến, kỳ tiểu nhi các chấp lô hoa hỏa nhị bả, vọng thành khí chi, ngũ nhân sổ nội giản nhất danh niên trường tiểu nhi, giáo niệm lục giáp thần chú tam biến, kỳ thành bất di thì hữu lôi thanh liệt đảo

  Giáp thân tuần ngộ tuy túc, khiển nhị nhân trứ tạo đạo y, phi phát, trượng kiếm nhị khẩu, khiển tiểu nhi trang thúc đồng tử, chí tam canh dĩ lai, tự như đại phong lôi điện, thừa thế phát hảm nhập thành, đại phá.

  Giáp ngọ tuần ngộ tinh túc, khiển nhị nhân trứ xích y, chấp kiếm nhị bả, tương xích tiểu đậu ngũ thăng, diện vọng địch tát chi. Hựu khiển thất bát nhân, trứ tạo y, phi phát, thủ trì tiểu đậu nhị thăng, vọng thành tát chi, cấp tẩu, các quy bản xử. Lệnh nhân trứ xích y, niệm lục giáp thần chú tam biến, kỳ thành tự đảo.

  Giáp thần tuần ngộ kháng túc, khiển nhị nhân trứ xích y, thủ chấp lô hoa hỏa nhị bả, vọng thành khí chi, tương cung tiến xạ ngũ chi tiện hồi. Tiên tương tiến đầu thượng thư giáp thần nhị tự, kỳ thành như thiết diệc phá. Tu lệnh bả hỏa chi nhân, niệm lục giáp thần chú nhị biến, đại hoạch thắng dã.

  Giáp dần tuần ngộ vĩ túc, lệnh nhị nhân trứ tăng y, hữu thủ chấp bàn tử, triển kỳ tả thủ, vọng địch nhân quan chi, tăng nhân ngôn viết: "Thừa thừa đường đường." Đương thì ngô tăng nhân niệm thử chú ngũ biến, tức thành bách trượng dã, diệc giao thôi đảo thiên dư xích, minh cổ phát hảm, đại thắng. Bất khả tổn hại lương dân, giới chi.
  Last edited by VinhL; 05-08-2011 at 04:45 AM.

 5. Thanks loinguocdong, mars_mars thanked for this post
 6. #144
  Thành viên Tích cực Avatar của mars_mars
  Gia nhập
  Aug 2010
  Bài gởi
  1,228
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Huynh có dịch được nghĩa k ạ ?
  Ẩn cư

 7. #145
  Đai Nâu
  Gia nhập
  Mar 2008
  Bài gởi
  366
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi mars_mars Xem Bài Gởi
  Vì câu này của huynh mà đệ đang rao trên YH cần bạn gái học tiếng Trung đây =))
  Mê Hán gái thì nói đi, còn viện cớ học tiếng Trung nữa. Trên mạng thiếu gì tự điển, tự học củng dể thôi, vài năm là đọc tiểu thuyết kiếm hiệp luôn nói chi sách tam thức. KhaKhaKhàkhà, Hihihihihi

 8. #146
  Đai Xanh
  Gia nhập
  Jun 2010
  Bài gởi
  178
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi Minh Co Xem Bài Gởi
  Gửi riêng tới cụ Hà Uyên với một lòng ngưỡng mộ kiến thức uyên thâm của cụ.
  Kẻ hậu sinh này tin rằng cụ sẽ thích:
  Code:
  http://www.vietcurrency.com/discussion/showthread.php?1453-http-hoangsa.org&p=219256#post219256  Cảm ơn Minh Co nhiều

 9. #147
  Đai Đen
  Gia nhập
  Apr 2008
  Bài gởi
  535
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi VinhL Xem Bài Gởi
  Mê Hán gái thì nói đi, còn viện cớ học tiếng Trung nữa. Trên mạng thiếu gì tự điển, tự học củng dể thôi, vài năm là đọc tiểu thuyết kiếm hiệp luôn nói chi sách tam thức. KhaKhaKhàkhà, Hihihihihi
  Hậu sinh hỏi cụ cầu này dù vẫn biết rằng mình thất lễ:

  - Phải chăng cụ mới tắm xong ở sông Tiền Đường?

 10. #148
  Thành viên Tích cực Avatar của mars_mars
  Gia nhập
  Aug 2010
  Bài gởi
  1,228
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Hả ... hả ... cụ VinhL @@! ... tiền bối năm nay đã lục tuần chưa vậy @@
  Ẩn cư

 11. #149
  Đai Nâu
  Gia nhập
  Mar 2008
  Bài gởi
  366
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Hehehehe,

  Bác Minh_Co, sông tiền đường chưa tắm qua, hôm nào bác dẫn mình đi thử nhá:-))

  Bạn Mars_mars ơi, 4, 5, hay 6 tuần tuổi thì đâu có gì quan trọng, quan trọng là
  Lên núi xuống đồi, mấy trống canh,
  Gió mưa chưa tan, ngựa chưa khàn
  Bảo cước truy hồn hương quốc sắc
  Cầm Nã phiêu phiêu rạng tiếng hò
  :-))))

 12. #150
  Đai Trắng
  Gia nhập
  Apr 2011
  Bài gởi
  45
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  hồi hè tôi mê độn giáp lắm có lập hẳn 1 chứng trình tính quẻ nhưng thấy ko tác dụng gì lại thôi
  nghe nói ở vn có ông thầy kết hợp độn giáp với tử vi xem khá chuẩn
  bác nào có thông tin ko
  spam warmingspam warmingspam warmingspam warming
  Last edited by sonnh; 07-12-2011 at 01:30 AM.

 13. Likes Trí túc liked this post
 14. #151

  Gia nhập
  Jul 2021
  Bài gởi
  1
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trích dẫn Nguyên văn bởi VinhL Xem Bài Gởi
  Chào Maphuong,
  Dạo này vẫn mạnh?
  Thật ra thì VinhL đã có quyển sách đó do tác giả là Cận Đạo (近道) thì phải. Còn một người nữa củng tìm ra được phương pháp này là Diệp Phi Nhiên (叶飘然). Phương pháp đó chính là Phi Tinh. Tất cả Can Chi Tinh Môn đều vận chuyển theo đường lường thiên xích của Phi Tinh. Theo VinhL nghỉ phương pháp Phi Tinh đúng là chân truyền
  Củng từ phương pháp này VinhL đã nghiệm ra một điều bí trung bí mà họ chưa tìm ra được,
  đó là các lập thiên bàn Tinh Môn mà không cần tiết khí hay cục số. Phương pháp này chỉ căn cứ vào Thiên Can Địa Chi của 60 hoa giáp. Can và Chi chính là đơn vị căn bản của hầu hết tất cả thuật số đông phương. Cục số, Trực Phù và Trực Sử là sự áp dụng của Tinh Môn, Cung Bát Quái, và Dịch để nghiệm biết về một vấn đề nào đó.
  Nếu Maphuong có lòng thì xin cứ đưa lên để chúng ta cùng làm sáng tỏa phương pháp chân truyền của Kỳ Môn Độn Giáp.

  À Maphuong có biết 5 cục mà chưa giải ra là cục nào không?
  Xin chào bác VinhL !
  Cháu dựa theo gợi ý của bác đã tìm được cách lập thiên bàn và tinh môn dựa vào lục thập hoa giáp, rất cảm ơn những gợi ý quý báu của bác ạ.
  Nhưng cháu thấy việc lập được thiên bàn và tinh môn trong khi chưa có địa bàn thì cũng không tạo được hình, cách,... Nên hiện tại cháu thấy tác dụng của cách này không bao nhiêu cả.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Đi tìm tên cai ngục tàn ác nhất trong lịch sử Việt Nam ?
  By RPe in forum Lịch sử VN từ năm 1945 đến nay
  Trả lời: 15
  Bài mới gởi: 09-04-2013, 12:41 AM
 2. Ý nghĩa của 64 quẻ và 384 hào
  By Bin571 in forum Dịch Học
  Trả lời: 13
  Bài mới gởi: 08-07-2012, 05:04 PM
 3. Thượng đế là ai ?
  By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
  Trả lời: 371
  Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
 4. Đi tìm cao thủ Thiếu Lâm Việt Nam
  By Bin571 in forum Võ Thuật
  Trả lời: 1
  Bài mới gởi: 02-03-2011, 08:33 PM

Quyền Hạn Của Bạn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •