Em đọc trên báo hạt đậu Lào chữa rắn cắn rất hiệu quả nhưng không biết nơi nào bán. Em có hỏi một số tiệm bán thuốc Đông y nhưng họ bảo không có. Bác nào biết nơi bán xin chỉ giùm cho em.