Phép luyện tĩnh công “hỗn độn sơ khai” được sinh ra theo nguyên lý trời động, đất tĩnh” và “đất động trời tĩnh”. Tĩnh (lặng) động là xác thịt tĩnh mà bản tính động. động tĩnh cùng gốc, cực động thì sinh tĩnh. Động tĩnh kiêm lẫn nhau, trong động có tĩnh, trong tĩnh có động để sản sinh ra “chân động chân tĩnh” (động thật sự, tĩnh thật sự) kết hợp với nhau mới có thể động và tĩnh ở cùng một thể, chẳng những có thể nối thông trong cơ thể người mà còn cùng vũ trụ hợp thành một khối, đó chính là chiếc cầu thang bằng vàng để bước chân lên công phu thượng thừa.
Phép luyện khí công tĩnh “ hỗn độn sơ khai” là cực nguồn của tính, mạng hóa hợp với giai đoạn cấu trúc cơ bản, căn cứ theo quy luật cực hóa của “sinh hóa trở lại” trong “ nguyên cực đồ” (hình vẽ tượng trưng nguồn gốc cực sâu xa của vũ trụ và con người theo Đạo giáo) rút ra từ ba nguồn cực (là) nguồn của vũ trụ: hỗn độn sơ khai, thanh dương hóa nhật ( trời xanh trong hóa ngày), thủy phân trú dạ (bắt đầu chia ngày đêm), ý nghĩa sáng sủa của trời đất hợp với “nguyên khí” (khí nguồn ban đầu) của cơ thể người mà quy về “tính, mạng” hóa thành “chân tĩnh chí bảo” (của cực báu của tĩnh thực sự) theo “túi đựng” (nguyên văn “thác thược” một kiểu túi) rồi theo ống dẫn trứng, ống dẫn tinh mà xuất ra. Nam nữ giao hợp, đó là lý luật của sự ngưng kết hai “vật” để thành thai. Mở ba nguồn đầu của vũ trụ do các khiếu huyệt lông tóc nối thông với cơ thể, đó là điều bí mật của con người. định ra âm để niệm chân kinh không có chử (theo truyền thuyết cổ được thể hiện trong “Tây du ký” khi hành giả lấy phải kinh phật không có chữ bèn thắc mắc. Phật tổ cười bảo: “kinh không chử mới là chân kinh” (kinh thật sự). đây là phép để dung hợp điều chế nguyên khí của vũ trụ hòa với nguyên khí của con người tụ tập tích trữ lại ở hạ đan điền, ở cửa quan vĩ lư (huyệt) và Hạ hòang đình khiến cho nguyên khí của con người (chân tinh của nam, chí bảo của nữ) hóa sinh cao độ, vận hành khắp trong ngoài cơ thể, đạt đến sự hỗn độn sơ khai của vũ trụ, đó là nơi chốn hợp lại ban đầu của tính mạng con người.
Phép tĩnh công “hỗn độn sơ khai” chọn cách thầm niệm chân kinh không chữ” vẫn giữ việc mở các khiếu huyệt, “nguyên âm” (các âm thanh ban đầu) thúc đẩy sự thông nối, khống chế và hít tích tụ nguyên khí của vũ trụ, điều hòa nguyên khí trong cơ thể người hóa hợp lại thành một thể, làm lại sự biến hóa trong nội bộ cơ thể căn cứ theo sự biến hóa giờ giấc của trời đất, đó là nguyên khí vận hành tương ứng với sự khai mở, nối thông tích tụ của khiếu huyệt theo các giờ Tý, Sửu, Dần là giờ giấc các khiếu huyệt hạ đan điền, vĩ lư quan, Hạ hoàng đình hoạt động để tụ hợp, sinh hóa và trên cơ sở đó thông qua khẩn quyết công phu mà vào khiếu (huyệt), kêu gọi linh tính trong khiếu (huyệt) hợp cùng khẩu quyết, hình thành nên công năng mới của khiếu huyệt, khống chế sự vận hành của khiếu huyệt trong các giờ Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi khiến cho “nguyên khí” trong cơ thể không bị phát tán ra ngoài cơ thể mà được tiếp tục dẫn đạo quay trở về nguồn đầu, về tới căn cứ để tích tụ, tiếp tục sinh sinh hóa hóa, vận hành đi lại nữa. hít tụ nguyên khí của vũ trụ, phát động nguồn khí của cơ thể để cải biến tố chất trong