Cách đây 10 năm tôi có thả con chim của một đồng nghiệp, và anh ta đã hăm dọa tôi là sẽ yếm cho tôi trắng tay và nghèo khổ luôn, tôi là công nhân đi làm chỉ đủ kiếm tiền sinh sống, 10 năm qua tôi sống bình thường và vào tháng 9/2010 tôi được một người giới thiệu tôi gặp một ông ở quận 8, ông này không phải là thầy chùa, và nói tôi bị 2 người yếm tôi, và ông đó có nói là lấy ra cho tôi rồi, ông này đọc câu thần chú gì đó để lấy ra , sau đó thì được 3 tuần lễ tôi bị mất việc và thất nghiệp, thất nghiệp 2 tháng thì có người bạn rủ tôi đi Trà Vinh gặp ông thầy chùa người Miên và ông thầy này nói tôi bị người ta yếm nhưng không nói là mấy người yếm tôi, rồi được ông thày lấy ra bằng trứng gà, sau đó được 2 tuần lễ thì tôi bị người ta gạt tôi mất chiếc xe và một số tiền cũng nhiều, bây giờ thì tôi trắng tay như người ta đã từng hăm dọa tôi, tôi hiện tại không việc làm, không xe, không tiền và mọi thứ, tôi nghĩ thôi thì nghiệp mình tạo ra nên mình chịu vậy, tôi muón hỏi vì sao khi thầy lấy ra thì nó lại hiệu nghiệm??? và tôi bây giờ không biết có còn bị yếm nữa hay không? và làm thế nào để khong còn bị yếm nữa? và làm sao biết là mình đang bị yếm?