Phải chăng thiền phái Trúc Lâm thời vua Trần Nhân Tông tu theo Phật giáo Nguyên thủy.