Các bác cho hỏi Lăng Mồ Ông Hoàng Bẩy ở Đền Ông Hoàng Bảy Đá Thiên -Thái Nguyên Hay ở Đền Bảo Hà -lào cai ? vì mình thấy rất nhiều người nói là ở bảo hà như mình thấy Đền đá thiên TN có Lăng Mồ của ông Mình cũng không hiểu như nào nữa nhờ các bác chỉ giúp.