Các bác cho em xin bài văn khấn 100 ngày cho người mất (tức là cúng tại ngày thứ 100) và hàng mã cần mua trong ngày đó là những gì? Và ngày rằm tháng Giêng cần mua những loại hàng mã như thế nào?
Xin cám ơn các bác!