Chào các bạn,
Hiện nay mình có một tàng thư tử vi tiếng Hán lên tới 300, 400 quyển của nhiều tác giả nổi tiếng, muốn trao đổi cùng hai quyển "Tử Vi Chính Nghĩa - 紫微正義" và "Triệu Thị Minh Thuyết Tử Vi Kinh - 趙氏明說紫微經". Bạn nào có xin email cho mình vinh_l2010@yahoo.com, mình sẻ gữi mục lục.

Thành Thật Cám Ơn.