Trích dẫn Nguyên văn bởi fairy Xem Bài Gởi
gớm vào xôm tý cho vui bác rỷ ạ, bán chác gì ở đây... :)) , bác chủ thớt chắc đi ngao du ko quay lại rồi
Lão đang ngao du chưa về chứ không phải là không quay lại!
chục ngày nữa lão về nhà, mời Rỉ kiếm lên chơi nhé!