Lào hà tiện lâu nay làm nghề kiếm củi nuôi thân, nhưng nay già rồi không còn sức nữa, nên xin BQT cho phép mở quán này bán nước làm kế sinh nhai.
Quán lão chỉ tiếp những người khát nước, và thật sự gặp khó khăn, không tiếp những người đến uống thử. Riêng các cháu học sinh, sinh viên thì xin tha cho lão mắt mờ chân chậm!
Nếu BQT cho phép thì lão sẽ khai trương vào mồng 3 tết tân Mão; khi nào đủ ngân lượng du xuân thì lão sẽ đóng cửa quán, trả lại mặt bằng để BQT cho người khác kinh doanh.
Trân trọng chúc BQT cùng toàn thể thành viên gia đình vô hình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và may mắn.
lão hà tiện.