Trích dẫn Nguyên văn bởi fairy Xem Bài Gởi
bác Lão Hà Tiện với bác Rỷ Kiếm đâu rồi nhỉ? căn phòng lại thấy vắng rùi ;))
bác Lão Hà Tiện mở lại quán dịch đi,hii
Hà Tiện là Hà Tiện
Rỉ Kiếm là Rỉ Kiếm
bác là bác
lão là lão
không sử dụng thành thạo tiếng Việt thì đừng vào diễn đàn....