Có bài khí công nào mà chỉ cần ngồi thiền tĩnh tâm không các bạn. Ai biểt thì có thể giúp mình không ? Rất cảm ơn.