Xin chào tất cả các bạn

Hiện nay trang Diễn Đàn TGBN đã bị ngắt, do vậy một số bài của các thành viên chưa kịp chuyển sang, đây là 1 mất mát lớn của chúng ta. Tuy nhiên tôi cũng đã lưu khá nhiều những dữ liệu cũ, do vậy bạn nào bị mất mát những thông tin hay bài nào cần thiết, tôi sẽ cung cấp lại nếu có.
Vậy có vấn đề gì về bài cũ , các bạn cứ nhắn tin cho tôi. Chắc chắn rằng TGVH sẽ lấy lại hết các dữ liệu quan trọng của TGBN.

Thân ái