XIN CHÚC MỪNG TGBN TRÒN 1 TUỔI 27/8- Xin Kính Chúc Bác HÙNG SƠN người thành lập TGBN
- Kính Chúc Thầy TIÊU DIÊU TỬ , Cố Vấn Đặc Biệt về Huyền Môn
- Kính Chúc các Huynh THANH- PALI, DIENBATN, XUANANBINH,TAMANDIEUNGO, HANOI2004, THEANH, NHATNGUYET, ANSANGT2, DAIHONGCAT, LOVE - TAMLINH .... Cùng Toàn thể các HUYNH, ĐỆ, TỈ, MUỘI đã ( hay chưa ) là Thành Viên luôn MAY MẮN, VUI VẺ, BÌNH AN.
=============================================