[SIZE="5"]Chào cả nhà!
[COLOR="Red"]Xin cho hỏi Ông tử Vi độ mạng là người như thế nào.
Nếu thờ Ngài này thì phải làm sao
Rất cảm ơn những lời chỉ bảo tận tình[/SIZE]
[/COLOR
]