Ông bà mình nói quả không sai:
Đúng nghĩa "tham" thì phải "thâm thôi"....haha
SVCZ YouTube Player
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.