Mấy nay xóm mình có con chim cú lại kêu hoài, cũng từ ấy mà xóm mình liên tục có mấy người chết, mình mong các bạn cho mình lời khuyên về vấn đề này. Chân thành cảm ơn.